Opracowujemy projekty:

  • sieci, przyłączy i instalacji wod. – kan.
  • przydomowych oczyszczalni ścieków
  • wewnętrznych instalacji wod. – kan. c.o. i gaz

wykonujemy także:

  • adaptacje projektów gotowych w zakresie inst. sanitarnych
  • projekty organizacji ruchu dla potrzeb zajęcia pasa drogowego w ZDiT

Specjalizujemy się w wykonawstwie sieci i przyłączy zewnętrznych:

  • przyłącza i instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  • przyłącza i instalacje wodociągoweDodatkowo świadczymy usługi
  • odwodnienia terenu
  • niwelacje terenu
  • usługi sprzętem ciężkim

OFERTA ZIMOWA
Odśnieżanie i utrzymanie dróg oraz placów  przy pomocy ciężkiego sprzętu.