Numer firmowy: 42 6467897   Usługi projektowe: 501038310   Usługi budowy: 501750833

Numer firmowy: 42 6467897 

Usługi projektowe: 501038310

Usługi budowy: 501750833

sieci i przyłącza wewnętrzneUsługi w zakresie projektowania i budowy sieci, przyłączy i instalacji sanitarnych

Specjalizujemy się w przygotowywaniu projektów i usługach w zakresie budowy sieci oraz instalacji sanitarnych, gwarantując Państwu rzetelne i skrupulatne podejście do każdego zlecenia. W ramach naszej działalności projektujemy:

  • sieci wodociągowe i kanalizacyjne
  • przyłącza wod.-kan.
  • instalacje wod.-kan., C.O. i gazowe
  • przydomowe oczyszczalnie ścieków

 

Dzięki szerokiej wiedzy z zakresu inżynierii środowiska i wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zrealizować najbardziej skomplikowane projekty.

Zajmujemy się również adaptacjami projektów gotowych w zakresie instalacji sanitarnych. Oprócz tego specjalizujemy się w usługach, takich jak:

  • budowa przyłączy i instalacji wod.-kan.
  • niwelacje terenu,

Uzupełnieniem naszej oferty jest odśnieżanie oraz utrzymanie dróg i placów przy wykorzystaniu ciężkiego sprzętu. 

 

 


białe rury przy suficie

Adaptacje projektów gotowych w zakresie instalacji sanitarnych

ulica

Projekty organziacji ruchu dla potrzeb zajęcia pasa drogowego w ZDiT