Numer firmowy: 42 6467897   Usługi projektowe: 501038310   Usługi budowy: 501750833

Numer firmowy: 42 6467897 

Usługi projektowe: 501038310

Usługi budowy: 501750833

instalacje sanitarneProjekty sieci i instalacji sanitarnych zewnętrznych

Oferujemy Państwu usługi w zakresie wykonywania projektów sieci, przyłączy i instalacji wod.kan, co. i gazowych. Powierzone zadania zawsze wykonują z ogromnym zaangażowaniem, stosując zasady wiedzy technicznej i obowiązujące przepisy prawa budowlanego i skrupulatnie je stosując.

Realizujemy projekty:

  • sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • przyłączy i instalacji wod.-kan.,
  • wewnętrznych instalacji wod.-kan., C.O. i gazowych,
  • przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Co jeszcze możemy dla Was zrobić?

Wykonujemy projekty organizacji ruchu dla potrzeb zajęcia pasa drogowego ZDiT. Ponadto specjalizujemy się również w:

  • nadzorze inwestorskim,
  • pomocy w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę,
  • pomocy w odbiorach budynków w zakresie instalacji sanitarnych.

Zlecone prace zawsze wykonujemy sumiennie, terminowo i zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z Klientem. Współpracę rozpoczynamy od wnikliwej analizy potrzeb i wysłuchania wszelkich wskazówek, które zawsze staramy się wdrożyć do projektu. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania i gotowi do podjęcia się tych najbardziej wymagających.