Numer firmowy: 42 6467897   Usługi projektowe: 501038310   Usługi budowy: 501750833

Numer firmowy: 42 6467897 

Usługi projektowe: 501038310

Usługi budowy: 501750833

instalacje sanitarneAdaptacje projektów gotowych w zakresie instalacji sanitarnych

Zajmujemy się adaptacjami projektów gotowych w zakresie instalacji sanitarnych. W celu wykonywania dla Państwa usług w pełni bezpiecznie i profesjonalnie zdobyliśmy następujące uprawnienia budowlane:

  • do kierowania robotami budowlanymi sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń,
  • do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.